Onze visie op infectiepreventie

Visie Gom Zorg op hygiëne & infectiepreventie

Schoonmaakdienstverlening in de zorg gaat primair om het voldoen aan de hygiëne-eisen voor een veilige en goede patiëntenzorg. Niet alleen de veiligheid van de patiënt staat hierbij voorop, maar ook veilig werken voor de medewerkers en het sparen van het milieu.

In de Nederlandse zorginstellingen komt steeds meer aandacht voor het beperken van infectierisico’s. Dit komt door de toename van de kwetsbaarheid van patiënten/cliënten en het groeiende probleem van de antibioticaresistente bacteriën. Dit laatste onderwerp staat ook nationaal hoog op de agenda. Door antibiotica resistente bacteriën zich vaak goed kunnen handhaven in de omgeving van de patiënt en dan met name in stof, is doelgerichte schoonmaakdienstverlening direct gelinkt aan bestrijding van verspreiding van resistente bacteriën.

Karina Nolte, deskundige infectiepreventie Tensen & Nolte

Gom Zorg ziet het hebben van bijzondere expertise in hygiëne en infectiepreventie binnen de zorg als essentieel om deze toegevoegde waarde te bieden aan klanten. Als expert zijn wij helemaal thuis in het juist uitvoeren van technieken voor reinigen/desinfecteren en beheersen wij specifieke handelingen in het kader van outbreakmanagement. Dit doen wij samen met Karina Nolte van Tensen & Nolte Infectiepreventie.

Gom Zorg staat voor de volgende 8 uitgangspunten op het gebied van hygiëne en infectiepreventie:

  1. De veiligheid van de patiënten, bezoekers, medewerkers van de instelling en onze eigen medewerkers staat altijd voorop bij de uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden.
  2. Onze medewerkers zijn zich ervan bewust dat adequate schoonmaak een onmisbare schakel is in de keten van infectiepreventie.
  3. Het strikt naleven door onze schoonmaakmedewerkers van de werkinstructies die zijn gebaseerd op de door de klant voorgeschreven protocollen vormt de basis van onze schoonmaakwerkzaamheden bij klanten.
  4. Onze leidinggevenden zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor wat betreft het met de juiste methodes en middelen naleven van de voorgeschreven protocollen door hun medewerkers.
  5. Alle schoonmaakmedewerkers van Gom Zorg hebben de Gom Instructie Bij Introductie (GIBI) zorg en de basisopleiding gevolgd. De medewerkers die kritische ruimten schoonmaken volgen tevens verplicht een relevante aanvullende training. Alleen medewerkers die daarvoor speciaal zijn opgeleid voeren desinfecties uit.
  6. Gom Zorg werkt uitsluitend met middelen en materialen die zijn afgestemd met de klant en toereikend zijn voor het betreffende object. Desinfectie wordt alleen uitgevoerd met middelen die zijn toegelaten door CBTG en alleen daar waar dit volgens de geldende protocollen noodzakelijk is.
  7. Wij voeren regelmatig controles/audits uit op de uitvoering van onze werkzaamheden en vinden deze noodzakelijk om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen.
  8. Indien door de klant geen specifiek protocol betreffende schoonmaak en desinfectie is voorgeschreven hanteert Gom Zorg altijd het door afdeling KwaliteitsZorg & Innovatie (KZI) voor de betreffende situatie opgestelde standaardprotocol.