Over het KIP

Waarom het KIP?

Het Kenniscentrum Infectiepreventie (kortweg KIP) van Gom Zorg is sinds 15 juni 2015 actief en bundelt de binnen en buiten Gom Zorg beschikbare kennis op het gebied van hygiëne en infectiepreventie in zorginstellingen. Gom Zorg speelt op deze wijze in op de toenemende behoefte vanuit gezondheidsinstellingen om mee te denken over dit onderwerp.

Gom Zorg richt zich bij haar werk op drie peilers: Schoon, Veilig en Gastvrij. Schoon is duidelijk: wij zijn een schoonmaakbedrijf. Onze pijler Gastvrij vindt u terug in onze hostmanshipbenaderingen. De pijler Veilig richt zich op misschien wel de allerbelangrijkste van de drie: het veilig werken en zorgen voor een veilige omgeving voor patiënt en personeel. Infectiepreventie is daarbij een zeer belangrijk onderdeel!

Gom Zorg levert met een effectief hygiënebeleid een belangrijke bijdrage aan het beperken van het risico van infectie-uitbraken binnen zorginstellingen. Het kenniscentrum bestaat uit een aantal interne deskundigen en wordt ondersteund door een externe adviseur infectiepreventie en een onafhankelijke arts-microbioloog. Het KIP bevordert onder andere kennisuitwisseling, dient als vraagbaak voor specifieke cases en levert advies en ondersteuning aan klanten. Vanzelfsprekend richt het KIP zich volledig op onderdelen die schoonmaak gerelateerd zijn.

Onmisbare schakel

Adequate schoonmaak is een onmisbare schakel in de keten van infectiepreventie. ‘Wij vinden het daarom tot onze verantwoordelijkheid als schoonmaakexpert in de zorg behoren dat wij goed op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen op het gebied van hygiëne, infectiepreventie en desinfectie’, aldus Gom Zorg. ‘We moeten hier zelfs actief een rol in nemen naar de sector toe. Door alle kennis en ervaring te bundelen, door te ontwikkelen en nieuwe kennis op te doen, kunnen wij met het Kenniscentrum Infectie Preventie onze klanten nog beter adviseren en helpen”.

Wie zitten in het KIP?

Het Kenniscentrum Infectie Preventie (KIP) bestaat uit de volgende personen:

Peter Hartog, senior manager kwaliteitszorg en innovatie  

Als senior manager kwaliteitszorg en innovatie richt ik mij onder andere op het volgen en juist uitvoeren van de gemaakte afspraken op kwaliteitsniveau met onze klanten. Basis hiervoor is dat de werkzaamheden goed worden georganiseerd. Mijn kennis van 25 jaar werkervaring in de zorgsector neem ik hierin mee. Met juiste instructie, materialen, middelen en controle is een goed en patiënt/cliënt veilig resultaat te verwachten.

Fred van Dijk, manager Kwaliteit Arbo Milieu (KAM)

Mijn rol als manager KAM is het bewaken en verhogen van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie en het KIP. Door het ontwikkelen, gevraagd en ongevraagd adviseren, organiseren en toezicht houden op het arbobeleid. Natuurlijk conform de wet- en regelgeving. Veiligheid is een zaak van ons allemaal!

Marieke Steltenpool, Opleidingen Gom Zorg

Karina Nolte, adviesbureau voor infectiepreventie Tensen & Nolte