Workshop infectiepreventie wederom goed ontvangen

13 april 2017

Op 4 april is op initiatief van het Kenniscentrum Infectie Preventie (KIP) weer een workshop gehouden over infectiepreventie. De reacties waren enthousiast: bij de experts én de deelnemers.

Peter Hartog

De workshop heeft als doel bewustwording over infectiepreventie te verhogen en handvatten te geven om op correcte wijze om te gaan met infectiepreventie in de zorg. De workshop werd gegeven in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Hier namen 27 nieuwe medewerkers van Gom ZorgSupport deel, onder leiding van Karina Nolte (adviesbureau Tensen & Nolte) en Peter Hartog (senior manager kwaliteitszorg bij Gom ZorgSupport).
 
Gestart werd met een theoriegedeelte. Hierin werd behandeld hoe infecties ontstaan, wat de meest voorkomende vormen zijn en binnen welke isolatiegraad ze vallen. Ook werden de verschillende niveaus van infectiepreventie besproken.
 
Daarna was het tijd voor de praktijkoefeningen. Met de praktijkoefeningen ervaar je hoe je als medewerker in de zorg infecties kunt voorkomen of verder verspreiden. Het aantrekken én op de juiste manier weer uittrekken van handschoenen bijvoorbeeld. Rianne Koridon, klantmanager Gom ZorgSupport, een van de deelnemers: “Het geeft mij enorm goed inzicht in hoe we infecties kunnen voorkomen én hoe we bij aanwezige infecties verdere verspreiding voorkomen.”
 
De middag werd afgesloten met een korte samenvatting van deze informatieve dag.

Kenniscentrum brengt Infectiepreventie tot op de werkvloer

Het kenniscentrum infectiepreventie (KIP) is een initiatief van Gom ZorgSupport. Het centrum bestaat sinds 2015 en benadrukt het belang dat Gom ZorgSupport hecht aan dit onderwerp. Herman Busch, directeur Gom ZorgSupport: “Wij richten ons met onze dienstverlening op drie belangrijke pijlers: Schoon, veilig en gastvrij. Het Kenniscentrum Infectiepreventie speelt een belangrijke rol binnen de pijler ‘veilig’.  En het is ook nodig: we zien een stijgende lijn van zorginfecties. Gemiddeld 5,5% van de patiënten krijgt een zorginfectie wat gelijk staat aan 100.000 patiënten per jaar. In het ergste geval kan een infectie leiden tot de dood wat bij 1% tot 6% van de gevallen voor komt.
  
Meer informatie over het Kenniscentrum Infectiepreventie is te vinden op ‘AllesOverInfectiepreventie.nl’.